Unge & Rus

Unge & Rus ble lagt ned 1.7.2015.

Helsedirektoratet anbefaler skolene å følge 
"Støttemateriell - Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen - forslag til læringsaktiviter" Fra høsten 2015 gir KoRus-Nord opplæring i bruk av støttemateriellet for fylkeskommuner og kommuner i Nordland, Troms og Finnmark. Øvrige kommuner kan henvende seg til KoRus i sin region med spørsmål om opplæring/veiledning.

Nettstedet skole.forebygging.no kan være til god hjelp for skoler som vil jobbe med folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen.

Lykke til med arbeidet!